Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:15
Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo chuyên đề 3: Vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13h30 ÷ 14h00

Đăng ký đại biểu

Ban Tổ chức

14h00 ÷ 14h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Lãnh đạo Tổng cục Môi trường

14h05 ÷ 14h15

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường

14h15 ÷ 14h30

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ môi trường

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

14h30 ÷ 14h45

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

14h45 ÷ 15h00

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác quản lý chất thải rắn

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

15h00 ÷ 15h15

Thực trạng công tác giảm thiểu phát sinh, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy tại cộng đồng. Đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

15h15 ÷ 15h30

Nghỉ giải lao

15h30 ÷ 15h45

Phát huy vai trò của cộng đồng thực hiện thắng lợi phòng trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

15h45 ÷ 16h00

Tăng cường công tác giáo dục quản lý chất thải rắn vào các cấp học, bậc học, trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới

Bộ Giáo dục và Đào tạo

16h00 ÷ 16h15

Hội Nông dân trong công tác quản lý chất thải rắn

Hội Nông dân Việt Nam

16h15 ÷ 16h30

Thu hồi và tái chế chất thải rắn: vai trò của cộng đồng doanh nghiệp

Nestle Việt Nam

16h30 ÷ 17h50

Tham luận, thảo luận

Tất cả các đại biểu

17h50 ÷ 18h00

Kết luận

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan