Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:34
Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách trong quản lý, xử lý rác thải ở đô thị và nông thôn

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22/02 nghe Tổng cục Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng chủ trì cuộc họp.

Theo Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chung, Tổng cục Môi trường được giao thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực môi trường, đồng thời được giao theo dõi thực hiện 04 chỉ tiêu chủ yếu; 02 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 01 văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng và 06 nhiệm vụ, đề án.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết: Thực hiện Chương trình hành động của Bộ, Tổng cục đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-TCMT ngày 18/01/2019 triển khai xây dựng Chương trình công tác năm 2019. Trong đó sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên cập nhật các nhiệm vụ phát sinh và có lộ trình triển khai cụ thể, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới trong chỉ đạo điều hành.. để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 được giao.

Tại cuộc họp Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu Tổng cục Môi trường tập trung rà soát cơ chế, chính sách, thành lập các tổ công tác, mời các chuyên gia quốc tế, tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ và đề án được giao; tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất các vấn đề về môi trường mà người dân, Chính phủ và Bộ đang quan tâm, gắn liền với công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa, ứng phó với các sự cố môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị vào cuộc quyết liệt và triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra về quản lý rác thải, nhất là đối với các bãi rác đang gây bức xúc cho người dân; làm rõ các vấn đề thực trạng về quy hoạch, cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, công nghệ sử dụng,... Đoàn thanh, kiểm tra bao gồm các nhà quản lý, các đơn vị sự nghiệp chuyên ngành, các chuyên gia trong và ngoài nước và sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra tại tất cả các bãi rác trên cả nước. Bộ trưởng cũng chỉ đạo tổ chức các hội thảo chuyên đề về công nghệ, mô hình và cơ chế chính sách trong xử lý chất thải; trên cơ sở các vấn đề lý luận và thực tiễn đó để có thể đề xuất các mô hình, cơ chế, chính sách toàn diện, đảm bảo quản lý và xử lý có hiệu quả chất thải ở đô thị và nông thôn.

Đối với nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao là đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn tại Nghị quyết số 09/NQ-CP vừa qua, Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường khẩn trương tổng hợp, báo cáo toàn diện, thống nhất về quản lý chất thải rắn trong cả nước; bao gồm cả các vấn đề về cơ chế chính sách, tổ chức bộ máy, nguồn lực, thực tiễn quản lý từ Trung ương đến địa phương; tổng hợp các vấn đề thuộc thẩm quyền mà các Bộ, ngành liên quan cần đề xuất bãi bỏ, hoặc sửa đổi, bổ sung; trên cơ sở đó sẽ tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và xây dựng Đề án để sớm trình Chính phủ xem xét, quyết định./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan