Chuyên trang thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên trang cung cấp thông tin pháp luật, thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực tài nguyên và môi trường.