Thứ 5, 09/07/2020 - 14:51
Bộ, ngành, địa phương hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019
Cà Mau

Cà Mau

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019