Sáng 20/3/2013, Bộ TN&MT tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Hội thảo “Hoàn thiện hành lang pháp lý khí tượng thủy văn – công cụ nâng cao năng lực theo dõi thời tiết, khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai”.