Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019

Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận có Công văn 1068/STNMT-TNNT ngày 13/03/2019 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới 2019