Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2019

UBND tỉnh Hà Nam có Kế hoạch số 674/KH-UBND ngày 18/03/2019 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới và ngày Khí tượng thế giới năm 2019