Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019.

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2019.

Mục tiêu ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên nước, giám sát hệ thống trái đất đối với sự tồn tại của con người và phát triển bền vững của kinh tê - xã hội, từ đó sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu; về tầm quan trọng của việc giám sát hệ thống trái đât, hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản cộng đồng khỏi thời tiết khắc nghiệt và xây dựng khả năng chống chịu khí hậu lâu dài.

Nâng cao nhận thức của cả xã hội về việc tiếp cận điều kiện vệ sinh tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng; vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

Tuyên truyền, vận động chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 với chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ngày khí tượng thế giới 23/3 với chủ đề “Mặt trời, Trái đất và Thời tiết”.

Hoạt động tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau đảm bảo thiết thực, cụ thể, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị, địa phương. Trong đó ưu tiên các địa bàn có nguồn nước khan hiếm; các khu vực tiếp nhận nguồn nước thải lớn từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các khu vực dân cư ven biến có nguy cơ chịu ảnh hướng lớn từ bão, lũ, nước biển dâng- các đia phương đang triên khai phong trào nông thôn mới.

Việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3 gắn liền với tuyên truyền Ngày Khí tượng thể giới 23/3 với chủ đề theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương; từng cán bộ, công chức viên chức; các tô chức chính trị - xã hội và lãnh đạo doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong tìm hiểu về vai trò đặc biệt quan trọng của Tài nguyên nước đối với sự tồn tại của con người và phát triển bền vững của kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cả xã hội về việc tiếp cận điều kiện vệ sinh tiếp cân nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng; cập nhật thông tin kiến thức vê việc giám sát hệ thống trái đất, hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng gồm: Tổ chức mít tinh, diễu hành nhân Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3); phát động chiến dịch ra quân làm sạch vệ sinh môi trường khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại nơi công cộng, đường phố chính trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động với một sô khẩu hiệu cho Ngày Nước thế giới 2019, Ngày Khí tượng thế giới (23/3); tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm với chủ đề tài nguyên nước biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn; tổ chức các lớp học giáo dục nâng cao nhân thức về tầm quan trọng của nước, giám sát hệ thống trái đất để dự báo thời tiết hàng ngày, hoạch định chính sách về thay đổi và biến đổi khí hậu với cuộc sống- tuyên truyền lối sống xanh, tiết kiệm tài nguyên nước.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng phát sóng vê nước và cuộc sổng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyền thiên nhiên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp tổ chức có nhiều thành tích trong việc sử dụng tài nguyên nước hiệu quả và tiết kiệm lĩnh vực khí tượng thủy văn, ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh các chương trình, dự án đảm bảo nước sạch và vệ sinh cho mọi người; các hoạt động hồ trợ bảo vệ tính mạng và tài sản cộng đồng khỏi thời tiết khắc nghiệt và xây dựng khả năng chống chịu khí hậu lâu dai đặc biệt la nhưng đồng bào vùng xa, vùng biển, phụ nữ, trẻ em.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/3/2019./.

Chi tiết nội dung Công văn tải tại đây

 

CTTĐT