Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam năm 2015

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam năm 2015

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Địa chất Việt Nam (02/10/1945 – 02/10/2015), ngày 25/9, tại Hưng Yên, Công đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam đã tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng với chủ đề “Quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; hát về con người ngành Địa chất”. Hội diễn Hội diễn văn nghệ đã thu hút được sự tham gia đông đảo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục.

Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 7/7, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn, đại diện lãnh đạo và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng công ty.

Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 7/7, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn, đại diện lãnh đạo và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng công ty.

Bộ TN&MT: Sẽ xây dựng tiêu chí xét khen thưởng cải cách hành chính

Bộ TN&MT: Sẽ xây dựng tiêu chí xét khen thưởng cải cách hành chính

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng, ban hành và thực hiện thống nhất bộ tiêu chí xét khen thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2015.

Hiệu quả công tác "Dồn điền đổi thửa" đất nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An

Hiệu quả công tác "Dồn điền đổi thửa" đất nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An

Dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần đẩy mạnh quá trình tích tụ ruộng đất; đưa nền nông nghiệp nhỏ lẻ phát triển thành sản xuất hàng hóa quy mô lớn; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, đáp ứng yêu cầu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hiện nay

36 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng

36 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng

Nhân dịp tổ chức các hoạt động quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015 tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đồng thời căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Quyết định số 1291/QĐ-BTNMT về việc tặng thưởng Bằng khen Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III:

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III:

Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng ngày 25/8 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng của ngành TN&MT trong giai đoạn 2011-2015; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của toàn ngành trong 5 năm qua. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, là ngày hội biểu dương những thành tích đạt được của các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành.

 Phong trào thi đua yêu nước - động lực phát triển mạnh mẽ của toàn ngành tài nguyên và môi trường

Phong trào thi đua yêu nước - động lực phát triển mạnh mẽ của toàn ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1700/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, 05 năm qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu, rộng trong tất cả các lĩnh vực của Ngành; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng của ngành TN&MT thực sự là động lực, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

Chào mừng đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ III

Chào mừng đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ III

Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Ngành tài nguyên và môi trường lần thứ III, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đã dành cho Báo Tài nguyên và Môi trường cuộc phỏng vấn xung quanh vấn đề này.

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Sáng ngày 30/6, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc của Tổng cục.

Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Hội nghị Điển hình tiên tiến Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015

Ngày 7/7, Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 - 2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn, đại diện lãnh đạo và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Tổng công ty.

Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Hội nghị điển hình tiên tiến Công ty TNHH MTV NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

Chiều ngày 23/7, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Tuyên truyền Vũ Minh Sơn, đại diện lãnh đạo và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của công ty

Thời tiết
Tin tức nổi bật