Thứ 6, 24/09/2021 - 01:53
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước

Xác định phong trào thi đua yêu nước của ngành TN&MT là nhiệm vụ rất quan trọng nên Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tăng cường phát động, thúc đẩy, khích lệ động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhiều kết quả nổi bật

Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Cụm Thi đua số VII - Bộ TN&MT. Thời gian qua, thực hiện công tác thi đua, Sở TN&MT đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ TN&MT, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Cụm Thi đua số VII phát động. Theo đó, Sở TN&MT đã thực hiện nhiều phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề được phát động đảm bảo thiết thực, phù hợp với từng thời gian, sát với yêu cầu nhiệm vụ công tác, đã đi vào chiều sâu và có ảnh hưởng rõ nét trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của Sở TN&MT vì đã có thành tích hăng hái thi đua, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác

Để phong trào thi đua yêu nước thực sự là động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đạt kết quả tốt, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã quán triệt, triển khai xây dựng và cụ thể hóa các nội dung thi đua do Bộ TN&MT phát động tại Công văn số 446/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/01/2020; đồng thời, phát động, đăng ký giao ước thi đua với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua của Sở TN&MT đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, công tác cải cách hành chính được Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ tổ chức và công dân; thực hiện công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT; công khai đầy đủ các TTHC tại trụ sở Cơ quan, trên Trang Thông tin điện tử của Sở nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin dễ dàng. Kết quả giải quyết TTHC tại Sở TN&MT là 1.128 hồ sơ, trong đó đã thực hiện 811 hồ sơ (784 hồ sơ đúng hạn, chiếm 97%; hồ sơ chưa đúng hạn 27 hồ sơ, chiếm 3%); đang thực hiện 317 hồ sơ (315 hồ sơ chưa đến hạn, chiếm 99%; 1 hồ sơ quá hạn, chiếm 1%).

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020; tham mưu ban hành Nghị quyết việc lập Danh mục các dự án sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng giai đoạn 2015 - 2020. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đã đạt được kết quả cao. Đến nay, đã cấp trên 170.000 ha, đạt tỷ lệ 98,63%, trong đó cấp cho tổ chức là trên 68.000 ha, đạt tỷ lệ 99,33% và hộ gia đình là trên 101 ha, đạt tỷ lệ 98,17%.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TM&MT Bà Rịa - Vũng Tàu đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, nhất là Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật mới được ban hành trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý môi trường, người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, tổ chức, cá nhân về vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải y tế, chất thải rắn công nghiệp đạt 100%.

Về lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, nhất là các hoạt động khai thác cát trên sông; khoanh định các khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản; công tác cấp giấy phép và giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; đã hoàn thành xây dựng, trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét, phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 và Quyết định thành lập Hội đồng Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua

Theo Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động thi đua của Sở TN&MT trong thời gian qua đã và đang đi vào nền nếp. Công tác thi đua được gắn với công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đảng, Đoàn thể và việc triển khai thực hiện cải cách hành chính. Ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao, nhận thức sâu hơn về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành TN&MT. Qua đó, ngành TN&MT đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Sở TN&MT giải quyết những vướng mắc, góp phần vào việc hoàn thành tốt, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành được giao.

Thủ tục hành chính được công khai đầy đủ tại trụ sở Cơ quan, trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin dễ dàng

Tuy vậy, bên cạnh những thành quả đạt được, việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu thời gian qua còn một số hạn chế như: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tham gia các hoạt động, phong trào của ngành TN&MT thời gian qua có phần lắng đọng; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường chưa thật sự hiệu quả, nhận thức và hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai của công dân còn hạn chế dẫn đến tình trạng sử dụng đất có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả; do áp lực công tác chuyên môn nên việc tham mưu giải quyết vẫn còn chậm, một số chỉ tiêu chưa đạt đúng kế hoạch đề ra.

Do đó, trong 6 tháng cuối năm 2020, để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính quyền và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch chuyên môn do Bộ TN&MT và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao. Trong đó, Sở TN&MT chú trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; quản lý chặt việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường… trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nhằm chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể để tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng, phát huy các sáng kiến thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong từng đơn vị gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết trong việc vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực.

Linh Nga


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan