Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:01

Nâng cao hiệu quả công tác dự báo khí tượng thủy văn và điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản

 Trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và địa chất khoáng sản cũng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiến tiến trong giai đoạn 2016-2018 như: Vụ Kế hoạch-Tài chính, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn ...