Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:16

Khối Thi đua số VI – Bộ TN&MT: Đẩy mạnh phong trào Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo

 Trong 5 năm qua, các đơn vị trong Khối thi đua số VI – Bộ TN&MT đã “Hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” tạo sự đột phá để thực hiện thành công kế hoạch, nhiệm vụ và đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020.Khối thi đua ...

Đẩy mạnh điều tra quy hoạch quan trắc tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế- xã hội đất nước

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng lập quy hoạch, điều tra cơ bản, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước trong phạm vi cả nước; cung cấp các dịch ...