Chủ nhật, 27/11/2022 - 02:20

Phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT giai đoạn (2015-2020): Nhiều thành tựu nổi bật, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

5 năm qua (2015-2020), phong trào thi đua yêu nước của Ngành Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới càng ngày đi vào chiều sâu, hiệu quả và đạt được những thành tựu nổi bật. Các phong trào thi đua yêu nước ...