Thứ 6, 24/09/2021 - 00:17
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thi đua, khen thưởng là động lực vươn ra biển lớn

72 năm qua, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1948 - 2020) vẫn vẹn nguyên giá trị, luôn là lời hiệu triệu mở đầu cho phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong suốt 72 năm đó, với tâm thế “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã một lòng thi đua ái quốc, đã có nhiều cá nhân, tập thể thi đua, đạt được những thành tựu lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp nước nhà ngày một phát triển, trong đó phải kể đến những “con tàu” thi đua yêu nước hướng ra biển lớn, cùng lao động, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Lật lại từng trang sử hào hùng của dân tộc, chúng ta thấy các triều đại của Việt Nam qua các thời kỳ đã có những hoạt động nhằm xác lập chủ quyền trên biển, đảo như cử các đoàn tàu khai thác tài nguyên trên biển, đảo và bảo vệ ngư dân tại các vùng biển,…. Tiếp nối truyền thống đó, chúng ta tiếp tục bám biển, tiến ra biển để bảo vệ Tổ quốc. “Đoàn tàu không số” (mật danh của Đoàn 125) từ những năm 1961 được xây dựng để mở đường chiến lược trên biển, mở ra “Đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông” để vận chuyển, chi viện cho miền Nam. Trong 15 năm (1961 - 1975), đặc biệt là trong Chiến dịch Trường Sa và các đảo trên Biển Đông (09/4/1975 - 13/6/1975), trên những đoàn tàu của lực lượng hải quân và dân quân đã chở biết bao đồng bào, đồng chí của ta ra biển, sẵn sàng hy sinh để quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, đã dành được thắng lợi, giải phóng các đảo ven biển và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, góp phần giành thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn nước nhà độc lập, những “con tàu” tiếp tục vươn ra biển khơi để bảo vệ biển, đảo; để khảo sát, thăm dò, khai thác biển, đóng góp nhiều thành tựu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế. Đến những năm 90 của Thế kỷ XX, Đảng ta đã quyết tâm đưa các chính sách biển và hải đảo thành chiến lược về phát triển mạnh mẽ kinh tế vùng biển, đảo gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, IX, X của Đảng đã liên tục khẳng định vai trò của biển đối với sự nghiệp phát triển KT-XH và quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân tham gia làm sạch môi trường biển tại Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bước sang Thế kỷ XXI - Thế kỷ của đại dương, các quốc gia có biển đều quan tâm đến biển và coi trọng xây dựng chính sách, chiến lược biển. Khu vực Biển Đông, trong đó có các vùng biển Việt Nam, có vị trí địa kinh tế, địa chính trị, địa quận sự và địa tự nhiên hết sức quan trọng, là khu vực được nhiều cường quốc, các quốc gia ASEAN đặc biệt quan tâm. Đứng trước thời cơ và vận hội mới, Hội nghị Trung ương 4 khóa X đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 với việc định hình chiến lược phát triển đất nước thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bao đảm QP-AN; phát huy các nguồn lực bên trong, thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài là những chủ trương, định hướng vô cùng quan trọng, mang tính thời đại của Đảng ta.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược, trên cơ sở  tổng kết việc thực hiện và để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đề ra mục tiêu “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bao đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam”.

Với sứ mệnh to lớn này, lĩnh vực biển và hải đảo đã, đang và sẽ có nhiều “con tàu” vươn ra biển lớn, trong tâm thế thi đua yêu nước, hoà vào tâm thế chung của dân tộc, mang huyết mạch của con cháu Lạc Hồng tiến ra biển, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, sống và chiến đấu vì dân tộc. Một trong những “con tàu” đó là “con tàu” Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ TN&MT trong công cuộc đổi mới đất nước, giúp Nhà nước quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo; cơ quan giúp việc cho Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong giai đoạn 5 năm (2015 - 2020), Tổng cục đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Trong gian đoạn này, Đảng uỷ, Lãnh đạo Tổng cục luôn coi công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của đơn vị. Tổng cục đã phát động và thực hiện tốt nhiều PTTĐ đúng trọng tâm, trong điểm, phù hợp. Các PTTĐ đã tạo không khí hăng hái thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất và học tập, góp phần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kiện toàn và ổn định tổ chức, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong các hoạt động về quản lý tổng hợp TN&BVMT biển và hải đảo trên phạm vi cả nước. Song song với đó là cong tác khen thưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả, tăng cường khen thưởng theo chuyên đề và thành tích đột xuất, khích lệ, động viên sự tìm tòi, sáng tạo nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác, học tập và lao động. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy mạnh PTTĐ lao động sản xuất, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, có nội dung phu hợp, thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tin tưởng nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Một số PTTĐ điển hình có thể kể đến như: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành TN&MT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước” năm 2017; “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, BVMT và thích ứng với BĐKH” năm 2018; “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sang tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước” năm 2019; “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” năm 2020. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Hiến kế, đề xuất giai pháp, ý tưởng sáng tạo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”,… Cùng với đó, Tổng cục đã chú trọng tới công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Có thể nói, các PTTĐ do Bộ TN&MT và Tổng cục phát động đã ngày càng thấm sâu vào tư tưởng và hành động của các cap Đảng uỷ, Chi bộ, đảng viên; Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Tổng cục, tạo sức mạnh tập thể vững chắc, như một cỗ máy hoạt động trơn tru trong từng “khâu sản xuất” với phương châm “cùng tiến”, ghi nhận nhiều kết quả đạt được trong giai đoạn qua, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Tổng cục.

Thành tích nổi bật trong giai đoạn này là việc Tổng cục đã tham mưu tốt cho Bộ TN&MT trình Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương trong việc tổ chức tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 về Kế hoach tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và nhiều đề án, nhiệm vụ khác triển khai Nghị quyết. Đây là một bước tiến vượt bậc trong công tác chỉ đạo điều hành, lần đầu tiên có một Ủy ban chỉ đạo quốc gia do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu trên cơ sở tập trung đầu mối, thống nhất việc chỉ đạo, tránh việc chồng chéo, trùng lặp, đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, điều hành việc thực hiện Chiến lược. Đặc biệt là, Bộ TN&MT được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ủy ban, Bộ trưởng Bộ TN&MT là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban, Văn phòng Cơ quan Thường trực được đặt tại Tổng cục khẳng định vai trò và vị thế mới cũng như nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị. 

Cũng trong giai đoạn này, Tổng cục đã lãnh đạo các đơn vị tập trung xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 33 văn bản về các vấn đề chính sách, định hướng và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực biển và hải đảo, điển hình như trình Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo (năm 2015); trình Chính phủ ban hành 01 nghị quyết, 02 nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 quyết định, 01 chỉ thị; trình Bộ ban hành 18 thông tư và 03 thông tư liên tịch. Các văn bản này tạo thành hệ thống pháp luật cơ bản đồng bộ, là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước chuyển biến đột phá trong quản lý tổng hợp, nâng cao hiệu quả và sử dụng hợp lý tài nguyên, đẩy mạnh công tác BVMT biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời, chủ động đề xuất, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo và nội luật hóa các điều ước quốc tế về TN, MT biển.

Bên cạnh đó, Tổng cục đã tham mưu Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững TN&BVMT biển đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 01/10/2015 về tăng cường công tác điều tra cơ ban TN, MT biển và hải đảo; tổng kết bước đầu 10 năm thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý TN, MT biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 (Đề án 47) và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định khác như: Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 phe duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030; số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030; số 896/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý TN, MT biển, hải đảo đến năm 2030; phê duyệt Đề án tiếp nhận, quản lý và vận hành tàu điều tra, nghiên cứu biển do Chính phủ Nhật Bản trao tặng. Ngoài ra, Tổng cục đang xây dựng và lập Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ của quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án tổ chức Diễn đàn đối thoại chính sách Biển Việt Nam - Nhật Bản; Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương; sửa đổi Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ về giao khu vực biển.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã xác định mục tiêu là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý biển và đại dương, quản lý vùng bờ; quản lý tổng hợp dựa vào hệ sinh thái biển; coi KH&CN, phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao là phương tiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; hiện đại hoá cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu KH&CN biển; đề xuất các giải pháp KH&CN mới, hiện đại, tiên tiến cho phát triển bền vững kinh tế biển; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ định hướng công tác điều tra cơ bản TNMT biển và hải đảo trong bối cảnh các thách thức mới nổi về an ninh môi trường biển; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về biển, chủ động tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng Thập kỷ của Liên Hợp Quốc về khoa học biển vì sự phát triển bền vững (2021 - 2030).

Trong thời gian qua, công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, tuyên truyền về biển và hải đảo được triển khai toàn diện, đồng bộ, góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đong. Đặc biệt, công tác hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển và các vấn đề cấp thiết hiện nay như về điều tra cơ bản, quản lý, kiểm soát rác thải nhựa đại dương,… bước đầu đã phát huy hiệu quả, mở ra cơ hội hợp tác về biển trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Chương trình KHCN trọng điểm cấp Bộ “KH&CN về quản lý tổng hợp TN, BVMT biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020”; phối hợp và xây dựng Chương trình KHCN cấp quốc gia về biển và hải đảo,... Công tác cấp phép nhận chìm, giao khu vực biển, kiểm tra, giám sát các hoạt động này đã được Tổng cục thực hiện tốt, bước đầu đã đi vao nền nếp, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, địa phương có biển trong việc quản lý và thực hiện. Công tác kiểm soát TN&BVMT biển và hải đảo, thúc đẩy khai thác tiềm năng cho phát triển kinh tế biển, các vùng biển đã được tăng cường một bước đáng kể thông qua việc thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác, sử dụng TN&BVMT biển và hải đảo; đánh giá hiện trạng môi trường biển; hướng dẫn thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; xây dựng chương trình quản lý vùng bờ; nhận chìm ở biển, giao khu vực biển.

Song song với việc chú trọng phát động nhiều PTTĐ trong toàn đơn vị, Tổng cục đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm đúng mức, có hình thức, bước đi, cách làm phù hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc ở cả ba khâu: Phát hiện, xây dựng và nhân rộng; được coi là biện pháp quan trọng để tạo động lực mạnh mẽ cho các PTTĐ. 5 năm qua (2015 - 2020), Tổng cục đã có 467 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận cho 471 cá nhân; 37 sáng kiến cấp Bộ được công nhận cho 32 cá nhân và 04 sáng kiến cấp toàn quốc được công nhận cho 04 cá nhân. Trên cơ sở đề xuất những giải pháp, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, cách làm hay, các mô hình hiệu quả, tạo ra tác động trưc tiếp đến kết quả thực hiện công việc được giao; nhằm tạo bước đột phá nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ trong tham mưu, ban hành chính sách, đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn; cải tiến lề lối làm việc; đồng thời, khắc phục tình trạng hình thức trong công tác TĐ, KT. Tổng kết giai đoạn 2015 - 2020, Tổng cục đã công nhận 09 tập thể và 16 cá nhân là điển hình tiên tiến cấp Tổng cục và đề xuất Bộ công nhận điển hình tiên tiến ngành TN&MT đối với 01 tập thể và 02 cá nhân.

Tổng cục tiếp tục thi đua với tinh thần “Lao động giỏi, đồng thuận cao, về đích sớm” và phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tac giai đoạn 2020 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; không mất đoàn kết nội bộ; không tham nhũng, lãng phí; không sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ; có giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên các mặt công tác; 100% đơn vị trực thuộc Tổng cục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao; trên 90% cá nhân thuộc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên, trong đó, mỗi đơn vị đều có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Như Đảng ta đã nhận định tầm quan trọng của biển tại Nghị quyết số 36-NQ/TW: “Biển là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Sinh thời, nhân dịp đến thăm bộ đội hải quân, 15/3/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ: “Ngày trước ta chỉ có đem và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Câu nói đó vẫn luôn nhắc nhở các thế hệ chúng ta về vị thế mới của dân tộc, về vị trí và vai trò quan trọng cua biển. Để đạt được mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn mà Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam, đã và sẽ có nhiều “con tàu” Việt Nam cùng tiến ra biển, làm chủ biển trên nhiều lĩnh vực (du lịch và dịch vụ biển; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác; nuôi trồng và khai thác hải sản; công nghiệp ven biển; năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới,…), tạo ra tâm thế lớn của toàn dân tộc, đồng long, đồng sức, chung tay cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Và chắc chắn, “con tàu” mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “chèo lái” sẽ ngày một vươn xa ra biển lớn với nhiệt huyết, tình yêu và tư tưởng chính trị vững vàng về biển, đảo và chủ quyền dân tộc. Để sức mạnh và nhiệt huyết của mỗi cá nhân, đơn vị trong Tổng cục “giữ mãi được lửa trong tim”, hơn bao giờ hết cần đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng nhằm khích lệ kịp thời, tạo tinh thần bất diệt vì sự phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

 

Nguồn: Kỷ yếu Đại hội TĐYN ngành TNMT lần thứ IV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan