Thứ 4, 20/10/2021 - 18:18
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV năm 2020

Theo đó, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV dự kiến sẽ được tổ chức vào Quý III năm 2020. Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của ngành tài nguyên và môi trường kể từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III (năm 2015) đến nay đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổng kết Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III (Ảnh minh họa)

Đại hội sẽ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng và việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Tại Kế hoạch, Bộ cũng hướng dẫn cụ thể hình thức, thời gian, thành phần, số lượng nội dung tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng đề cử điển hình tiên tiến để dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Những nội dung cần tập trung thực hiện từ nay đến Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV cụ thể như sau:

Một là, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành và trong từng đơn vị gắn với Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2015-2020 với chất lượng, hiệu quả cao. Các đơn vị cần có kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, góp phần lập thành tích, tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong các năm 2019 và năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Hai là, các đơn vị phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, tạo sự đồng thuận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn ngành tài nguyên và môi trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững... Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do cấp trên phát động, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Ba là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành tài nguyên và môi trường.

Bốn là, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của từng đơn vị và của Ngành; khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm là, tuyên truyền mạnh mẽ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước, các chủ trưởng chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng; tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, thành quả công tác thi đua, khen thưởng tạo sự lan tỏa sâu rộng tới mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thời gian và hiệu quả (có thể thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban của Hội nghị để thực hiện công tác chuẩn bị).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ sẽ lựa chọn các đơn vị: Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam để tổ chức chỉ đạo điểm.

Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, nêu bật được ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; nâng cao tinh thần yêu nghề, yêu ngành của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vị thế của ngành tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi tiết nội dung Kế hoạch tải tại đây

CTTĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan