Thứ 3, 24/05/2022 - 04:46
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng

Đại hội thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 27/11/2020. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Ngành được tổ chức định kỳ 05 năm/lần. Đại hội nhằm đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước của Ngành đối với việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tổng kết, đánh giá kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác, học tập, lao động sản xuất vì sự phát triển của Ngành, góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước... Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã có bài viết đăng trong cuốn "Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025 " với nhan đề “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng". Xin trân trọng giới thiệu bài viết này.

 

 

 

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, ngành TN&MT đã không ngừng đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thương. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngành TN&MT được giao thực hiện chức năng quản lý 09 lĩnh vực  chuyên ngành, bao gồm: Quản lý   đất đai; tài nguyên nước; đo đạc và bản đồ; địa chất, khoáng sản; bảo vệ môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; viễn thám; biển và hải đảo. Đây là những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp, được cộng đồng xã hội hết sức quan tâm.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, trong những năm qua, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác TĐ, KT; các phong trào thi đua (PTTĐ), các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ - KT) Trung ương phát động, PTTĐ yêu nước trong ngành TN&MT có bước phát triển mạnh mẽ trên từng lĩnh vực, ở từng cơ quan, đơn vị,… cả về bề rộng, chiều sâu; thu hút sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong toàn Ngành và đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước. Một số kết quả nổi bật như:

Phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐ, KT của Bộ TN&MT đã có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các PTTĐ đã triển khai đúng hướng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao.

Công tác TĐ, KT luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực để khuyến khích, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, trực thuộc Bộ TN&MT đã có sự chuyển  biến rõ nét trong nhận thức về vai trò quan trọng của công tác TĐ, KT; tích cực hưởng ứng các PTTĐ của Bộ phát động và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác khen thưởng.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm hơn; công tác truyền thông về điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, cách làm hay được thường xuyên, đậm nét hơn. Công tác khen thưởng đã được chú trọng hơn đối với các tập thể nhỏ, các cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong học tập, nghiên cứu khoa học và trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân thuộc Bộ TN&MT

Kết quả thực hiện các phong trào TĐ, KT thời gian qua cho thấy, mặc dù bị tác động do những khó khăn của nền kinh tế, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, các PTTĐ yêu nước, các cuộc vận động của Bộ TN&MT đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, trong đó, nhiều phong trào gắn liền với nhiệm vụ chính trị đã góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Đạt được kết quả trên trong những năm qua thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ; nhất là sự hưởng ứng, cổ vũ và tích cực tham gia của từng cá nhân. Thông qua các cuộc vận động, các PTTĐ yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh nội lực, ý chí quyết tâm và sức sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Giai đoạn 2015-2020, toàn ngành TN&MT đã vinh dự đạt được: 11 danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc; 106 Huân chương các loại; 146 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 49 Cờ Thi đua của Chính phủ; 289 Cờ Thi đua của Bộ TN&MT; 356 Bằng khen Chiến sĩ thi đua ngành TN&MT; 1802 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT. Hiện tại, Hội đồng TĐ - KT Bộ đang đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng thành tích năm 2020 như sau: 21 Huân chương các loại cho các tập thể, cá nhân; 07 Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể; 15 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân; 02 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho cá nhân.

Bên cạnh những kết quả tích cực đáng ghi nhận, công tác TĐ, KT của Bộ TN&MT trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Các PTTĐ được phát động sâu rộng nhưng chưa cụ thể, chưa liên tục, ở không ít đơn vị còn hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đối tượng khen thưởng là người lao động trực tiếp chưa nhiều, chưa thực sự mang tính nêu gương. Bộ máy tổ chức tham mưu về TĐ, KT chưa thực sự phù hợp trong triển khai hoạt động,…làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác TĐ, KT trong giai đoạn hiện nay.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Kế thừa thành tích và những kinh nghiệm, bài học trong thời gian qua, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập và Phát triển”, trong giai đoạn 2020 - 2025, ngành TN&MT tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy từng cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị trong Ngành thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong giai đoạn 2020-2025, công tác TĐ, KT của ngành TN&MT cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ, KT, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐ, KT và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hai là, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng, phát động và tổ chức thực hiện các PTTĐ yêu nước; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐ, KT; huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác giai đoạn 2020-2025.

Ba là, nâng cao chất lượng thẩm định và xét duyệt các sáng kiến từ đó nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng; đảm bảo các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu. Chú trọng phát hiện các nhân tố tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng thành tích đột xuất, thành tích theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.

Bốn là, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; xây dựng kế hoạch cụ thể và nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức làm công tác TĐ, KT phù hợp với tình hình thực tế của Bộ TN&MT nhằm nâng cao năng lực đáp ứng được với yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới; củng cố, kiện toàn Quỹ TĐ, KT bảo đảm hoạt động hiệu quả, thuận lợi.

Với những kết quả quan trọng đạt được, tôi tin tưởng rằng, Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ IV, giai đoạn 2020-2025 là dịp để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác TĐ, KT; đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành TN&MT, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan