Thứ 6, 07/10/2022 - 17:27
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số III, Bộ TN&MT

Ngày 3/1, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua số III – Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT.

Ông Đinh Văn Hòa, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình và ông Đỗ Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La đồng chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số III gồm Sở TN&MT 6 tỉnh Tây Bắc: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Năm 2019, Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình là đơn vị Trưởng cụm, Sở TN&MT tỉnh Sơn La là Phó cụm.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2019, ông Đỗ Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La cho biết: Năm 2019, các Sở trong Cụm thi đua số III đã phát động các phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, hưởng ứng và phát động phong trào thi đua của Bộ TN&MT với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả bứt phá phát triển bền vững đất nước”.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ giai đoạn 2016-2020”; phong trào thi đua “phòng, chống tham nhũng”; phong trào thi đua gắn với thực hiện công tác quốc phòng – quân sự địa phương; phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Các đơn vị thành viên trong Cụm đã tổ chức xây dựng kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và chỉ đạo điểm về công tác thi đua khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình có sáng kiến, cách làm hay, phương pháp quản lý mới mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý ngành.

Bên cạnh đó, Cụm thi đua số III đã tổ chức thành công Hội thi Văn nghệ - Thể thao và sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 28/6-30/6/2019. Hội thi đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi lành mạnh, cổ vũ, động viên tinh thần đoàn kết thi đua yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT.

Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2019

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực đất đai, các Sở đã hoàn thành lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố; thực hiện, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai, thoái hóa đất để bàn giao, đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.

100% các đơn vị thành viên trong Cụm đã hoàn thành thống kê đất đai năm 2018 và cập nhật biến động đất đai lên bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Hiện đang khẩn trương triển khai công tác kiểm kê đất đai 2019 đảm bảo tiến độ thời gian. Đã tham mưu trình UBND tỉnh thu hồi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích, cấp GCNQSDĐ với diện tích hơn 8.000ha cho 351 lượt tổ chức. Hoàn thành trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt, công bố bảng giá đất 5 năm (giai đoạn 2020-2024). Thu tiền sử dụng đất đạt 2.200 tỷ đồng (số liệu của 3/6 Sở).

Lĩnh vực bảo vệ môi trường, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, các Sở trong Cụm đã thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 144 báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường.

Đặc biệt, đã triển khai yêu cầu các cơ sở thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng thực hiện lắp đặt theo quy định, thực hiện truyền dữ liệu về Sở TN&MT, Bộ TN&MT để theo dõi, giám sát.

Lĩnh vực địa chất, khoáng sản, đã thẩm định, trình cấp 24 giấy phép thăm dò khoáng sản, 23 giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp, phê duyệt 45 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, 12 thủ tục đóng cửa mỏ, 5 quyết định thu hồi và cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt trúng đấu giá 13 điểm mỏ. Lĩnh vực tài nguyên nước, các Sở trong Cụm đã trình UBND tỉnh cấp 99 giấy phép tài nguyên nước; số tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt 286,29 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tổng số lượt tiếp công dân là 298 lượt, tổng số đơn thư đã giải quyết 631/647 đơn tiếp nhận đúng thẩm quyền, đạt 97,53%; số đơn còn lại đang xử lý, giải quyết.

Đồng thời, các Sở trong Cụm đã triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất, cụ thể: kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh… Qua đó, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và đề xuất UBND tỉnh ra quyết định xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gần 9,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo; trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền đã chúc mừng những kết quả mà các Sở trong Cụm thi đua số III đã đạt được trong năm 2019.

Trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị, các Sở TN&MT tập trung tổng kết, sơ kết những phong trào thi đua đã thực hiện trong năm 2019, để đề xuất khen thưởng với các phong trào thi đua theo chuyên đề; nhanh chóng triển khai các hoạt động năm 2020 của Cụm thi đua số III, kế thừa truyền thống của Cụm những năm vừa qua, tăng cường các hội thảo chuyên đề, chuyên môn để chia sẻ những mô hình, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tăng cường tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào…

Trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Bộ TN&MT cho Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình

Sở TN&MT Hòa Bình chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2020 cho Sở TN&MT Sơn La.

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành bình xét thi đua khen thưởng năm 2019. 100% đề nghị Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình; tặng Bằng khen cho Sở TN&MT tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Sở TN&MT Hòa Bình đã chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2020 cho Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Sở TN&MT 6 tỉnh Cụm thi đua số III ký kết giao ước thi đua năm 2020

Đồng thời, thông qua dự thảo Kế hoạch thi đua 2020; ký kết giao ước thi đua năm 2020. Năm 2020, Cụm thi đua số III đề ra 4 chỉ tiêu thi đua và 6 nội dung giao ước thi đua. Trong đó, phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn ngành TN&MT; đẩy nhanh lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các lĩnh vực quản lý của ngành. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là đất đai và môi trường. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực TN&MT tại địa phương…


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan
Đang chờ cập nhật