Thứ 6, 24/09/2021 - 01:09
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ

Công nghệ Địa hình tiên tiến (Định vị, Bản đồ số, GIS và Mô phỏng) không những phục vụ tốt cho các ngành tham mưu, chỉ huy tác chiến mà còn rất hiệu quả trong công tác hậu cần, kỹ thuật và các nhiệm vụ chính trị của Quân đội, ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong các hoạt động quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (TKQT HCLS) là nhiệm vụ chính trị đặc biệt của Quân đội được Đảng và Nhà nước giao, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ Địa hình tiên tiến từ khâu thu thập điều tra, chuẩn hóa thông tin, tiến tới xây dựng Hệ thống Thông tin địa lý về liệt sĩ, mộ liệt sĩ sẽ giúp lãnh đạo các cấp quản lý một cách hệ thống, khoa học và đầy đủ mọi thông tin về liệt sĩ; hiện trạng tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn; nắm rõ những thuận lợi, khó khăn về địa hình, tình hình kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương nhằm hỗ trợ, định hướng xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) trong những năm tiếp theo. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Thực dân pháp, Đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh Biên giới Việt - Trung và làm nhiệm vụ quốc tế, nhân dân Việt Nam đã tô thắm thêm tinh thần dân tộc, gìn giữ non sông, thống nhất đất nước. Song hơn 1 triệu 200 ngàn người con đã hy sinh ở khắp các chiến trường trên phạm vi cả nước và một phần ở nước bạn Lào, Campuchia.

Công tác TKQT HCLS đã được Đảng và Nhà nước ta sớm quan tâm triển khai, hiện đã quản lý, quy tập được khoảng 900.000 HCLS tại hơn 3.700 nghĩa trang liệt sĩ các cấp trong cả nước (bao gồm loại đủ thông tin và chưa có thông tin về liệt sĩ) phần nào giảm bớt những đau thương đối với thân nhân và gia đình các anh hùng, liệt sĩ. Tuy nhiên Đất nước còn nhiều khó khăn, chiến tranh đã lùi xa, địa hình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, đặc biệt là các nhân chứng cũng dần mai một, thông tin ngày càng cạn kiệt việc TKQT HCLS ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Đề án TKQT HCLS (Đề án 1237) có nhiều nội dung triển khai, trong đó vấn đề rà soát, xác minh, kiểm đếm HCLS, thu thập thông tin kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS là nội dung hết sức quan trọng, quyết định đến sự thành công của Đề án.

Trong năm 2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thí điểm lập bản đồ TKQT HCLS ở 3 cấp tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Bình là hai tỉnh có các đặc điểm thuận lợi, khó khăn tương đối điển hình trong cả nước (tỉnh Hải Dương có phạm vi hẹp, địa hình đồng bằng, kinh tế xã hội phát triển, số liệu quản lý thông tin liệt sĩ rõ ràng, tình hình TKQT HCLS triển khai thuận lợi; ngược lại tỉnh Quảng Bình có nhiều vấn đề khó khăn phức tạp sẽ gặp phải trong quá trình triển khai, chẳng hạn: địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân trí chưa cao, số lượng và thông tin về liệt sĩ qua các cuộc chiến tranh rất phức tạp…) để làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, thực hiện, đề xuất tham mưu với Đảng và Nhà nước hướng triển khai đại trà trên phạm vi cả nước.

Quy trình, phương pháp

 

 

fffff.png

Quy trình công nghệ lập bản đồ TKQT HCLS

 Nội dung triển khai, kết quả thực hiện

Rà soát xác minh, phân tách, kiểm đếm hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin liệt sĩ, kết luận địa bàn. Cơ quan quân sự địa phương các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan (Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Truyền thông, Cựu chiến binh, Người cao tuổi, Ban Quản lý nghĩa trang liệt sĩ (nếu có) ...) giúp Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phương pháp được tiến hành tuần tự theo từng cấp. Việc rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý được tiến hành từ trên xuống dưới (Bộ CHQS tỉnh, thành phố đến các quận, huyện, thị xã rồi đến xã phường, thị trấn và thôn bản). Việc kết luận địa bàn được tiến hành theo trình tự ngược lại từ dưới lên trên (kết luận địa bàn cấp thôn, bản sau đó kết luận đến các cấp tiếp theo là xã, huyện, tỉnh). . Kết quả rà soát, phân tách, kiểm đếm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Thu thập thông tin ngoại nghiệp. Trước khi tổ chức hội nghị kết luận địa bàn cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan phát động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ trên địa bàn; mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang liệt sĩ; chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố phát phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình (Hình 05).

Sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000; máy định vị GPS cầm tay tiến hành thu thập thông tin ngoài thực địa, bao gồm:

  • Xác minh vị trí (hoặc đo đạc định vị mới) nghĩa trang liệt sĩ các cấp trên địa bàn.
  • Xác định vị trí (tọa độ ô 9) và vẽ sơ đồ mộ chí trong các trường hợp: Mộ liệt sĩ đã được quy tập đang được người dân chăm sóc; Mộ liệt sĩ chưa được quy tập do người dân mới cung cấp thông tin và Mộ liệt sĩ được an táng trong nghĩa địa của địa phương.
  • Lấy thông tin về địa hình, số lượng mộ và nhân chứng cung cấp thông tin làm cơ sở cho quá trình tổ chức quy tập sau này.

 Xây dựng CSDL về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Để xây dựng CSDL về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cần thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

  • Chuẩn hóa thông tin kết luận địa bàn: Thông tin về liệt sĩ (họ, tên, chức vụ, đơn vị, thời gian nhập ngũ, hy sinh; quê quán…); thông tin về khu vực, địa bàn TKQT (số lượng liệt sĩ được chon cất ban đầu trên địa bàn, số lượng liệt sĩ đã được TKQT, chưa được TKQT…).
  • Chuẩn hóa, xây dựng CSDL nền ĐLQS theo chuẩn quốc gia bao gồm 07 nhóm dữ liệu cơ bản: cơ sở đo đạc; biên giới địa giới; địa hình; thủy hệ; giao thông; dân cư; cơ sở hạ tầng; phủ bề mặt ở các tỷ lệ cơ bản (1/250.000 toàn quốc; 1/100.000 cấp tỉnh và 1/25.000 cấp huyện và xã).
  • Xây dựng CSDL chuyên đề về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bao gồm các nội dung dữ liệu gồm: Nghĩa trang các cấp; Thông tin địa lý về mộ liệt sĩ trong nghĩa trang; Thông tin về mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang; Thông tin về mộ liệt sĩ chưa được TKQT.

Biên tập, chiết xuất bản đồ TKQT HCLS

 Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phản ánh kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được lập theo địa giới hành chính ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh); do cơ quan quân sự các cấp chủ trì, giúp UBND cấp mình thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của địa phương.

Bản đồ TKQT HCLS được biên tập, trình bày tự động từ CSDL thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ theo địa giới hành chính ở bản đồ hành chính - địa hình tỷ lệ cơ bản 1/25.000 thể hiện được:

Kết quả rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn; kết quả hội nghị kết luận địa bàn.

+ Danh sách (tổng số) liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn.

+ Số lượng mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

+ Số lượng mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Thực tiễn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác quản lý mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

+ Khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập xong.

+ Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

+ Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm, quy tập.

+ Khu vực, địa bàn đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có kết quả.

+ Khu vực, địa bàn không rõ thông tin (vùng mờ).

+ Khu vực, địa bàn có nghĩa trang liệt sĩ.

+ Tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 Các yếu tố khác có liên quan khác như: Nghĩa trang; nhà thờ; chùa chiền, miếu mạo, mả làng, mộ độc lập…

gggg.png

 

Bản đồ TKQT HCLS cấp tỉnh

Lập trình Bộ công cụ quản lý, phân tích, chiết xuất, báo cáo. Để hỗ trợ công tác TKQT HCLS trong những năm tiếp theo Đề án đã thí điểm xây dựng Hệ thống quản lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bao gồm các chức năng cơ bản: Quản trị Hệ thống, phân cấp người sử dụng; Thu thập, cập nhật thông tin (theo mẫu thống nhất); Quản lý, tích hợp dữ liệu (sau này có thể được chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử của BQP; mạng Internet); Tra cứu, tìm kiếm thông tin (thông thường và nâng cao); Phân tích, xử lý, biên tập, hiển thị và tổng hợp, báo cáo; giao diện bằng tiếng Việt, phù hợp với các Hệ điều hành thông thường như Windows XP, Windows Server và có khả năng phát triển, mở rộng trong tương lai.

Ngoài ra, Hệ thống còn cho phép tích hợp các loại bản đồ dùng chung (Google), mô hình số độ cao (DEM), mô hình số bề mặt (DSM) phục vụ mô phỏng địa hình, tính toán đường đi, khối lượng đào đắp nhằm hỗ trợ hiệu quả nhất lập kế hoạch, triển khai công tác TKQT HCLS trên thực địa.

4.png

 

Bộ công cụ quản lý, phân tích, chiết xuất thông tin

Kết quả thực hiện thí điểm tại Hải Dương và Quảng Bình

Căn cứ Kế hoạch triển khai thí điểm, tỉnh Hải Dương chọn 02 huyện (Thanh Hà, Gia Lộc), 04 xã (Việt Hồng, Hồng Lạc/Thanh Hà; Đức Xương, Đoàn Thượng/Gia Lộc); tỉnh Quảng Bình chọn 02 huyện (Quảng Ninh, Bố Trạch), 04 xã (An Ninh, Hiền Ninh/Quảng Ninh; Hòa Trạch, Sơn Trạch/Bố Trạch) triển khai thực hiện làm điểm; chỉ đạo mỗi xã chọn 01 thôn làm điểm tổ chức hội nghị kết luận địa bàn để rút kinh nghiệm rồi triển khai đồng loạt cho các thôn còn lại.

Tỉnh Hải Dương              

Tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận, tổng hợp danh sách 3.464 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn; phân tách, cung cấp 678 thông tin liệt sĩ cho 02 huyện làm điểm; danh sách 88 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn 04 xã làm điểm để kiểm tra, xác minh, kết luận phục vụ lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ;

 Các xã làm điểm đã cấp phát gần 4.000 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; trong đó 228 phiếu có thông tin; 63 phiếu có thông tin trùng với danh sách do cấp trên cung cấp. Kiểm đếm trên địa bàn có 631 mộ liệt sĩ; trong đó, mộ trong NTLS 615, mộ do gia đình quản lý 16; mộ có đủ thông tin 171, mộ có một phần thông tin 460;

Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hải Dương thống nhất, kết luận: Tổng số liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn 04 xã làm điểm: 82 liệt sĩ; trong đó liệt sĩ của địa phương: 64, liệt sĩ của địa phương khác: 18. Số hài cốt liệt sĩ đã TKQT trên địa bàn: 81 (đã đưa vào NTLS của địa phương 58 hài cốt, đưa về gia đình quản lý, chăm sóc 16 hài cốt, bàn giao đi địa phương khác 07 hài cốt). Còn 01 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn chưa được TKQT. Lý do chưa quy tập vì người trực tiếp chôn cất liệt sĩ nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, địa hình thay đổi nhiều nên chưa xác định được vị trí chính xác.

Tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận, tổng hợp danh sách 8.517 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn; phân tách, cung cấp danh sách 430 liệt sĩ cho 04 xã làm điểm để kiểm tra, xác minh, kết luận phục vụ lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ.

Các xã làm điểm đã cấp phát 7.491 phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thu về 7.312 phiếu; trong đó có 09 phiếu cung cấp thông tin về 14 mộ liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn. Kiểm đếm trên địa bàn có 846 mộ liệt sĩ; trong đó, mộ trong NTLS: 772, mộ do gia đình quản lý: 74; mộ có đủ và một phần thông tin: 631; mộ chưa xác định được danh tính: 215.

Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Quảng bình thống nhất, kết luận: Qua khảo sát, thu thập, xác minh có 614 liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn 04 xã làm điểm; trong đó, liệt sĩ của địa phương: 228, địa phương khác: 386. Đã TKQT được trên địa bàn 361 (đưa vào nghĩa trang: 157, đưa về gia đình quản lý, chăm sóc: 74, bàn giao đi địa phương khác: 130). Còn 253 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 04 xã làm điểm cần tiếp tục khảo sát, xác minh và TKQT (trong đó theo danh sách Bộ CHQS tỉnh cung cấp: 239, theo phiếu do nhân dân cung cấp: 14).

Trên cơ sở kết quả hội nghị kết luận địa bàn ở các cấp xã, huyện, tỉnh của hai tỉnh Hải Dương, Quảng Bình đã tiến hành tổ chức khảo sát, đối chiếu, kết luận thông tin mộ liệt sĩ tại thực địa; tiến hành vẽ sơ đồ mộ chí, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp;


Tác giả: CTTĐT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Lượt bình luận

Trường đánh đấu (*) là bắt buộc.

Tin liên quan