Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ TN&MT

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý dự án trong năm qua; đồng thời mong rằng trong năm 2019, Ban Quản lý dự án tiếp tục phát huy khí thế, thành quả đã đạt được, tập trung trí tuệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, năm 2018 là năm thứ ba Ban đi vào hoạt động nên các cán bộ của Ban đã có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao, tổ chức thực hiện tốt các dự án.

Cụ thể, trong năm 2018, Ban Quản lý dự án đã phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan triển khai tốt 04 Tiểu dự án được giao làm chủ đầu tư: (1) Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại Đồng bằng sông Cửu Long”; (2)Nâng cấp, xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu”; (3) Xây dựng Hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng công nghệ viễn thám”; (4) Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu vùng đồng bằng sông Cưu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu”. Bên cạnh đó, Ban cũng đã tích cực triển khai 11 dự án được giao ủy thác quản lý: “Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1); “Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ”; “Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Liên cơ quan các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”; “Xây dựng khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ”; “Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật trung tâm phân tích thí nghiệm địa chất”; “Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam”; “Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Đông Bắc”; “Xây dựng Trạm vùng Tác động Tây Nam Bộ”; “Xây dựng mới 70 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực Bắc Trung Bộ”; “Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên nước cho Cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng; “Xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung toàn bộ tài liệu nguyên thủy Địa chất – Khoáng sản”; đồng thời đang quyết hoàn thành đối với 04 dự án .

 

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Đức Phú phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, để nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2018, Ban Quản lý dự án đã tích cực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý điều hành, lưu trữ hồ sơ của đơn vị; triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đảm bảo tiếp nhận, xử lý thông tin một cách kịp thời, đúng quy định; tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động. Đặc biệt trong quá trình triển khai nhiệm vụ Ban đã có sự phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ; các chủ đầu tư, các địa phương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng bảo đảm quy định, không để sai sót. Công tác tài chính được triển khai khoa học, minh bạch, chuyên nghiệp, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật....

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã chia sẻ, đóng góp những ý kiến cụ thể về công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch tài chính, sự phối hợp hiệu quả trong việc triển khai thực hiện các dự án để trong năm 2019 Ban Quản lý dự án sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Bộ trong năm 2018.

“Trong năm qua, các hoạt động của Ban đã dần đi vào nề nếp, bài bản, chuyên nghiệp hơn, thực hiện có hiệu quả nhiều dự án quan trọng của Bộ, đóng góp tích cực vào những thành tích chung của ngành tài nguyên và môi trường. Sự phối hợp với các đơn vị, các chủ đầu tư và các địa phương nhịp nhàng hơn…” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên đánh giá.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, năm 2019, Thứ trưởng mong rằng Ban Quản lý dự án cần tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa; chủ động, đổi mới, sáng tạo hơn nữa, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực để khẳng định vị thế của mình trong việc triển khai thực hiện các dự án quan trọng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần vào sự phát triển của Ngành nói riêng và của đất nước nói chung; chủ động sắp xếp, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy theo tinh thần tinh gọn, hiệu quả nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Ban nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc.

Ban Quản lý dự án cần tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ, các chủ đầu tư, các đơn vị địa phương để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo đúng kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định, không để sai sót.

“Tôi mong rằng trong năm 2019, Ban Quản lý dự án tiếp tục phát huy khí thế, thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung trí tuệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2019’ – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nguyễn Đức Phú cảm ơn sự chỉ đạo tận tình của Thứ trưởng và những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Ông Nguyễn Đức Phú cũng bày tỏ quyết tâm sẽ cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Ban tiếp tục nỗ lực, cố gắng từ những ngày đầu năm phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link