Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Phát huy vai trò, nâng cao vị thế của Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Văn phòng Đảng – Đoàn thể, ông Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ cho biết: Trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ và Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Văn phòng đã phát huy được trí tuệ tập thể, đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất, nâng cao được vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 

Đồng chí Đỗ Thị Tâm, Quyền Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị

Về công tác đảng, Văn phòng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức các Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu; xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII của Đảng; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát động các phong trào thi đua, các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn; sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Văn phòng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, ngay từ đầu năm, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy Bộ ban hành các văn bản để thực hiện tốt công tác kiểm; tra, giám sát và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trực thuộc thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận.

 

Đồng chí Dương Trung Thành, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ phát biểu tại Hội nghị

Về công tác công đoàn, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Bộ chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các cơ chế chính sách, chế độ liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động, động viên cán bộ, đoàn viên chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành; thực hiện xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; vận động toàn thể đoàn viên công đoàn các cấp tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề: “Kỷ cương, Liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018; ... Hoạt động nữ công có nhiều nét mới cả về hình thức và nội dung như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo; giao lưu văn hóa, văn nghệ; quan tâm tuyên truyền, giáo dục về giới, khuyến khích, nâng cao vai trò của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong công tác quản lý, chuyên môn, khoa học công nghệ; tổ chức nhiều hoạt động cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với nhiều hình thức đa dạng, vui tươi, hấp dẫn và bổ ích.... 

Về công tác đoàn thanh niên, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm và sức lan tỏa như tổ chức đoàn đại biểu tham gia cùng Lãnh đạo Bộ báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2 và Ngày sinh nhật Bác 19/5; phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đăng cai tổ chức thành công chương trình Chung tay bảo vệ đại dương tại bãi biển Thanh Khê, Đà Nẵng để hưởng ứng Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu; đăng cai tổ chức thành công Hội thi Thanh niên với Cải cách hành chính và Văn hóa công sở cho các Đoàn thành niên của 15 Ban, Bộ ngành cơ quan Trung ương với kết quả chung cuộc Đội thi của Đoàn Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt Giải B toàn đoàn. Cùng với đó, đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đoàn Bộ chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều chương trình đồng hành với thanh niên.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Đoàn - Đảng thể trong năm 2018, đồng thời mong muốn Văn phòng sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2019, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Văn phòng trong thời gian tới.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của Văn phòng Đảng - Đoàn thể trong năm 2018 với khối lượng công việc rất lớn được hoàn thành mặc dù số lượng cán bộ mỏng.

“Được thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Văn phòng Đảng ủy Bộ, Văn phòng Công đoàn Bộ và Văn phòng Đoàn thanh niên Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp giúp Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành công tác đảng, đoàn thể. Kết quả này đã thể hiện rõ vai trò quan trọng của công tác đảng và đoàn thể, chứng tỏ hướng đi của mô hình này là hoàn toàn đúng đắn. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Văn phòng Đảng – Đoàn thể phát huy nâng tầm vai trò, vị trí của mình trong thời gian tới.” – Thứ trưởng Trần Quý Kiên nói.

Năm 2019, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: (i) Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp giúp Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, đoàn thể, đặc biệt là tham mưu cho Đảng ủy Bộ ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; (ii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng, các cán bộ đảng viên thực hiện các Nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. (iii) Đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận, động viên cán bộ công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; (iv) Chăm lo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các cán bộ công chức, viên chức và người lao động; (v) Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên Bộ, tiếp tục đổi mới hơn nữa để các hoạt động phong trào mang ý nghĩa lớn, tạo sự lan tỏa.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2019, Thứ trưởng Trần Quý Kiên chúc Văn phòng Đảng - Đoàn thể ngày càng trưởng thành, tập trung trí tuệ, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm tới.

Thay mặt Văn phòng Đảng - Đoàn thể, đồng chí Đỗ Thị Tâm, Quyền Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc những ý kiến chỉ đạo cụ thể, sát sao của Thứ trưởng. Những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng sẽ được đưa vào chương trình công tác năm 2019. Văn phòng Đảng – Đoàn thể sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, nhằm nâng cao vị thế, vai trò của Văn phòng trong thời gian tới.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link