Vụ Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường năm 2018

Tăng cường trao đổi, phối hợp với các quốc gia có thế mạnh về tài nguyên và môi trường; ký kết các Biên bản Thỏa thuận hợp tác về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu như thỏa thuận hợp tác với Hàn Quốc, Ấn Độ, Ý, Pháp, Đài Loan... Tổ chức thành công Kỳ họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại TP. Đà Nẵng.

Chủ động thông tin đến các đối tác quốc tế hoặc phối hợp với các đơn vị ngoài Bộ tuyên truyền, phố biến các nội dung chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ về tài nguyên và môi trường; tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện có liên quan đến các hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ như Lễ phát động Chống rác thải nhựa... cũng như phối hợp với các đối tác quốc tế để tuyên truyền về các hoạt động hiệu quả và thành công của Bộ trong ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường thông qua việc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam trong các Công ước quốc tế Bộ được giao là cơ quan đầu mối và chủ trì, thực hiện.

Đã tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương, tăng cường quan hệ hợp tác, đối tác song phương về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đóng góp nhiều sáng kiến quy mô toàn cầu, khu vực liên quan đến giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa đại dương, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm môi trường xuyên biên giới, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước thông qua các cơ chế hợp tác G7, ASEAN, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế… Đặc biệt trong năm 2018, đã tổ chức thành công Kỳ họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và các sự kiện liên quan tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.  Đã thực hiện quản lý hiệu quả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi  với cam kết của các nhà tài trợ.

Trong thời gian tới, cần tăng cường vai trò và tiếng nói của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác quốc tế và trên diễn đàn quốc tế liên quan đến các lĩnh vực; thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ, phục vụ trao đổi thông tin pháp luật về TN&MT. Củng cố, mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; chủ động hợp tác và hội nhập, đặc biệt là về khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và vận động, thu hút, thực hiện và quản lý có hiệu quả nguồn hỗ trợ nước ngoài phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của ngành.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link