Vĩnh Long

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long

Là một trong 9 tỉnh tham gia thực hiện Dự án VLAP, năm 2015, tỉnh Vĩnh Long đã  cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính toàn tỉnh với tổng thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu là : 617.428 thửa (100% thửa đất trên toàn tỉnh), hệ thống trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin và đường truyền được trang bị khá đầy đủ và kết nối cho toàn hệ thống Văn phòng đăng ký từ tỉnh đến huyện, xã. Đây là thuận lợi rất quan trọng cho hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp  đi vào hoạt động.

Từ khi hoàn thành đến nay, cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh đã được vận hành, khai thác và cập nhật thường xuyên các biến động do thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai.

Với mô hình cơ sở dữ liệu tập trung được khai thác, vận hành thông qua phần mềm ứng dụng VILIS 2.0, toàn tỉnh chỉ có một cơ sở dữ liệu đất đai duy nhất được lưu trữ, quản lý thống nhất tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ Văn phòng đăng ký cấp tỉnh, huyện có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống phần mềm đã được phân quyền để tra cứu thông tin, trích lục thửa đất, cập nhật đầy đủ và kịp thời các biến động đất đai theo thẩm quyền, đồng thời thực hiện quy trình nghiệp vụ đăng ký đất đai (từ lúc tiếp nhận hồ sơ đến lúc trả kết quả) khép kín thông qua hệ thống phần mềm hỗ trợ. Ngoài ra, những hồ sơ đăng ký biến động phát sinh trong quá trình sử dụng đất cũng được scan (quét) và lưu dưới dạng PDF đính kèm theo từng thửa đất.

Do cơ sở dữ liệu không gian gắn với thuộc tính pháp lý của thửa đất đầy đủ kèm theo tài liệu hồ sơ địa chính nên việc tra cứu, cung cấp thông tin đất đai (qua tin nhắn SMS, qua cung cấp trích lục, hồ sơ địa chính ..) được chính xác, nhanh chóng. Hàng năm, thông qua cơ sở dữ liệu này, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp thông tin, trích lục thửa đất cho các tổ chức, cá nhân từ 7.000 - 10.000 hồ sơ.

Cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh cũng đã được liên thông với cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, qua đó đã thực hiện việc luân chuyển thông tin điện tử thay cho hồ sơ giấy, hiện toàn tỉnh có trên 90 % hồ sơ phải xử lý đã thực hiện việc chuyển thông tin bằng hình thức điện tử,  qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của đơn vị thông qua việc giảm thời gian xử lý hồ sơ của cả 2 cơ quan, hỗ trợ cho Văn phòng đăng ký đất đai nhận thông báo nghĩa vụ tài chính nhanh chóng từ cơ quan thuế, tra cứu được tình hình hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người nộp thuế, quản lý tình hình nhận, trả, xử lý hồ sơ. Khi nhận được thông báo thuế, mọi thông tin về  thuế, số tiền người nộp thuế đã nộp sẽ được lưu vào CSDL mà không phải cập nhật lại. Dữ liệu về nghĩa vụ tài chính được cập nhật vào CSDL đất đai của ngành TNMT.

Đối với các phòng ban trực thuộc sở, phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính xã có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh để khai thác thông tin phục vụ yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương : giải quyết tranh chấp đất đai; tổng hợp các số liệu báo cáo phục vụ cho lãnh đạo quyết định, định hướng chính sách, như : số hộ có đất tích tụ trên hạn mức quy định, số hộ, diện tích, loại đất trong khu vực dự án cần thu hồi để thực hiện dự án, thống kê tình hình sử dụng đất theo từng đối tượng …

Cơ sở dữ liệu đất đai còn được ứng dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác thống kê, kiểm kê đất đai hàng năm, định kỳ và thông qua phần mềm GIS giúp phân tích chính xác về biến động đất đai ở các thời kỳ khác nhau, làm bản đồ nền cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cung cấp cơ sở dữ liệu nền cho một số dự án của tỉnh.

Nhìn chung, qua việc ứng dụng cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh thời gian qua cho thấy hệ thống này đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, góp phần đẩy nhanh công tác CCHC, nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm, làm giảm thời gian, công sức, chi phí khi thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trên, kịp thời phục vụ tốt cho điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để tiếp tục khai thác hiệu quả CSDL này, tỉnh rất mong Bộ TN&MT tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho tỉnh để tích hợp thêm các thông tin về giá đất, về quy hoạch … cũng như nghiên cứu chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành và phát triển các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link