Lào Cai

Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 10/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018, tổng kết công tác thi đua năm 2018; Đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác 2019.

Ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao quyết định sát nhập trung tâm công nghệ thông tin vào Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai.

Năm 2018, ngành TN&MT tỉnh Lào Cai đã hoàn thành được toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra: Đã thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 862 giấy, bằng 287% kế hoạch được giao; cấp 11.460 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân, đạt 100,08% kế hoạch. Đặc biệt, công tác đấu giá, định giá đất, giao đất có thu tiền được phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai minh bạch, đúng pháp luật. Các mặt công tác còn lại như, đo đạc và bản đồ, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu...được tích cực triển khai và có kết quả tốt.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở TN&MT Lào Cai đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục đó là, công tác quản lý hoạt động khoáng sản còn bất cập. Cụ thể là tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn diễn ra, hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản có phép nhưng chưa quan tâm thỏa đáng đến công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tại một số địa bàn trọng điểm như KCN Tằng Loỏng, khu vực khai thác chế biến khoáng sản, một số nhà máy chế biến hoá chất… vẫn để xảy ra sự cố gây ô nhiễm, ảnh hưởng chất lượng môi trường nước, không khí và cuộc sống của người dân khu vực xung quanh.

Nhiệm vụ công tác trọng tâm được ngành TN&MT đề ra trong năm 2019, đó là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy ngành Tài nguyên và Môi trường. Trong đó sẽ chú trọng vào công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ; tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn. Thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Lào Cai và các huyện, xã đã được phê duyệt; thực hiện các mục tiêu của Chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Quốc gia; kiểm soát ô nhiễm nước và không khí tại các địa phương trong tỉnh đặc biệt đối với khu du lịch và dân cư. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với những trường hợp cố tình gây ô nhiễm hoặc những hành vi vi phạm được lặp lại nhiều lần nhưng không có biện pháp khắc phục...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành TN&MT trong năm 2018. Kết quả đạt được của tỉnh Lào Cai trong năm 2018 có đóng góp lớn của ngành TN&MT, đặc biệt một số nhiệm vụ trọng tâm từng bước được quan tâm giải quyết khá triệt để, tạo môi trường đầu tư, phát triển ở các địa phương ngày càng tốt hơn; yêu cầu ngành TN&MT tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về tài nguyên môi trường gồm tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai, đa dạng sinh học; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường; làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai từ khâu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các thông tin về đất đai; tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra những vụ việc đông người, phức tạp liên quan đến vấn đề tài nguyên môi trường…

Lãnh đạo Sở TN&MT đã tặng giấy khen cho tổ chức, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018

Ông Hưng nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2019 của ngành TN&MT rất nặng nề, trong khi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành còn mỏng, quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ cần có sự tận tụy, công tâm, khách quan. Ông Hưng tin rằng với tinh thần thần đoàn kết, tận dụng mọi thời cơ, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong ngành TN&MT sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Nhân dịp này Sở TN&MT đã công bố Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sát nhập Trung tâm công nghề thông tin TN&MT vào Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai. Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lào Cai có trụ sở tại thành phố Lào Cai và giữ nguyên chức năng nhiệm vụ của 2 đơn vị tiền thân, do ông Phạm Văn Hải làm Giám đốc.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Sở TN&MT đã tặng giấy khen, phần thưởng cho 12 tổ chức, 191 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

CTTĐT

Tác giả: CTTĐT
Nguồn:CTTĐT Copy link