Thứ 4, 17/08/2022 - 11:13
Tin mới

Phối hợp với các Bộ chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

Chiều ngày 24/10, chủ trì buổi làm việc với các Bộ liên quan về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân mong muốn các Bộ tăng cường phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ ...