Chủ nhật, 27/11/2022 - 01:58
Tin mới

Hội thảo chuyên đề 3: Vai trò của cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội trong hoạt động quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thời gianNội dungThực hiện13h30 ÷ 14h00Đăng ký đại biểuBan Tổ chức14h00 ÷ 14h05Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Lãnh đạo Tổng cục Môi trường 14h05 ÷ 14h15Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường14h15 ÷ 14h30Mặt trận Tổ quốc Việt ...

Phối hợp với các Bộ chuẩn bị nội dung Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

Chiều ngày 24/10, chủ trì buổi làm việc với các Bộ liên quan về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân mong muốn các Bộ tăng cường phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị và tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ ...