Thứ 4, 17/08/2022 - 11:01
Tin mới

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn

Ngày 25 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về nội dung Đề án tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện lãnh đạo ...