Thứ 6, 07/10/2022 - 16:45
Tin mới

Bộ TN&MT trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Thực hiên chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về một số giải 3 pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường: Tập trung vào những vấn đề cốt lõi mà thực tiễn đặt ra

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến Đại biểu Quốc hội về một số định hướng lớn cần sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai. Tại Hội ...