Theo Khoản 1 Điều 54 Luật Đo đạc và bản đồ, thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin đang cập nhật...