Tổng hợp danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của Bộ và các Sở Tài nguyên và Môi trường

I. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, cụ thể trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo, viễn thám.

Số điện thoại đường dây nóng: 0243.7741918, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

2. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Số điện thoại đường dây nóng: 0243.7957889, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: cucksqlsdd@gmail.com, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

3. Tổng cục Môi trường: Công bố đường dây nóng cấp trung ương để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường từ các tổ chức, cá nhân. Tổng cục Môi trường sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường liên tục 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ).

Số điện thoại đường dây nóng: 0286.900.0660

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynong@vea.gov.vn

II. NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Sở TN&MT An Giang

Số điện thoại đường dây nóng:

Văn phòng Sở: 02963.853709

Thanh tra Sở: 02963.952438

Lãnh đạo Sở: 0918.420861

2. Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu

Số điện thoại đường dây nóng: 08.8880.0064

3. Sở TN&MT Bạc Liêu

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường: Điện thoại: 0291. 3823860 - Fax: 0291.3820806

Ông Phạm Quốc Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại bàn: 0291. 3959058 - Điện thoại di động: 0913.990.987

Ông Nguyễn Khánh Đền, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại bàn: 0291.3959805 - Điện thoại di động: 0918.705.717

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: stnmt@baclieu.gov.vn

4. Sở TN&MT Bắc Giang

Số điện thoại đường dây nóng: 02046289289

Địa chỉ thư điện tử: duongdaynong_stnmt@bacgiang.gov.vn

5. Sở TN&MT Bắc Kạn

Số điện thoại đường dây nóng: 0915344000

Địa chỉ thư điện tử: nghidv.tn@backan.gov.vn

6. Sở TN&MT Bắc Ninh

Lãnh đạo Sở: Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc. SĐT: 0912.298.158, Email: nddong.stnmt@bacninh.gov.vn ; 

Chi cục BVMT: Lưu Xuân Hùng, Chi cục trưởng, SĐT: 0912.621.667, Email: lxhung.stnmt@bacninh.gov.vn;

Chi cục BVMT: Lê Đức Thọ, Phó Chi cục trưởng, SĐT: 0982.557.036, Email: ldtho.stnmt@bacninh.gov.vn;

Chi cục BVMT: Đặng Văn Đường, Phó Chi cục trưởng, SĐT: 0989.550.637, Email: dvduong.stnmt@bacninh.gov.vn;

7. Sở TN&MT Bến Tre

Thông tin chung liên quan đến công tác bảo vệ môi trường: Ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc sở,  SĐT: 0903.034.7272

Về công tác bảo vệ môi trường: Ông Đoàn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở, SĐT: 0918.219.1513

Về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bảo vệ môi trường: Ông Lê Văn Đáo, Phó Giám đốc Sở, SĐT: 0913.965.0984

Về quy định hành chính trong công tác bảo vệ môi trường: Ông Trương Văn Em, Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, SĐT: 0913.184.684

8. Sở TN&MT Bình Dương

Số điện thoại đường dây nóng (trong giờ hành chính):

Thanh tra: 0987 101 663 (Phó Chánh Thanh tra)

Môi trường:

0913 623 558 (Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường)

0918 688 453 (Giám đốc Trung tâm quan trắc, kỹ thuật tài nguyên và môi trường)

Tài nguyên nước, khoáng sản:

0908 469 137 (Trưởng phòng Tài nguyên nước, khoáng sản khí tượng thủy văn)

Đất đai

0121 2001699 (Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai)

0909 250 637 (Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai)

0918 224 870 (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất)

Số điện thoại đường dây nóng (ngoài giờ hành chính): 0911 19 55 00

0919 692 363 (PGĐ Sở lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản)

0913 623 574 (Phó giám đốc sở lĩnh vực môi trường)

0903 865 660 (Phó giám đốc Sở lĩnh vực đất đai)

Thư điện tử: duongdaynongtnmt@binhduong.gov.vn

9. Sở TN&MT Bình Định

Số điện thoại đường dây nóng: Thanh tra Sở: 056 3636555

10. Sở TN&MT Bình Phước

Ông Lê Hoàng Lâm – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại đi động: 0913.641.760

Ông Huỳnh Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại di động: 0913.937.432

Ông Nguyễn Đức Bá – Chánh Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường. Điện thoại di động: 0918.212.169

Ông Võ Văn Dinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại di động: 06513.509.693

11. Sở TN&MT Bình Thuận

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc

12. Sở TN&MT Cà Mau

Cải cách hành chính: 02903.833.025 - 0913.861.214 - 0917.949.230

Tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị: 02903.836.286 - 0918.029.349

13. Sở TN&MT Cao Bằng

Số điện thoại đường dây nóng:

Chi Cục Quản lý đất đai: 0982.142.978

Chi Cục Bảo vệ Môi trường: 0945.978.666

14. Sở TN&MT Cần Thơ

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường. Điện thoại: (0292) 3.822.751.

Email: sotnmt@cantho.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở. Điện thoại: 0913973971;

Bà Đỗ Thị Mỹ Hương, Chánh Văn phòng Sở. Điện thoại: 0908452189.

15. Sở TN&MT Đà Nẵng

Số điện thoại đường dây nóng: 0236.1022

16. Sở TN&MT Đắk Lắk

Tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và tình trạng gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Số điện thoại đường dây nóng: 0500.3854643, tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtra@tnmt.daklak.gov.vn, tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị tại các thời điểm trong ngày.

17. Sở TN&MT Đắk Nông

Số điện thoại đường dây nóng:

Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở, SĐT: 0913.436.721

Ngô Chí Trung, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường, SĐT: 0915.797.779

Nguyễn Phước Vĩnh, Phó Chánh Thanh tra Sở, SĐT: 0978.091.092

18. Sở TN&MT Điện Biên

Đường dây nóng: 0215.3813.238

19. Sở TN&MT Đồng Nai

Chưa cập nhật...

20. Sở TN&MT Đồng Tháp

Chưa cập nhật...

21. Sở TN&MT Gia Lai

Số điện thoại đường dây nóng: 02693.871037

22. Sở TN&MT Hà Giang

Chưa cập nhật...

23. Sở TN&MT Hà Nam

Đường dây nóng về quản lý nhà nước hoạt động khoáng sản: (0226)3685319

Đường dây nóng về đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất: (0226)3883393

24. Sở TN&MT Hà Nội

Đường dây nóng: 0243.7731560

Email: vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn

25. Sở TN&MT Hà Tĩnh

Đường dây nóng: 02393.857.974

Email: thanhtra.stnmt@hatinh.gov.vn

26. Sở TN&MT Hải Dương

Đường dây nóng: 0220.3898051

Email: thanhtratnmthd@gmail.com

27. Sở TN&MT Hải Phòng

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: 0313.732426; Email: sotn.thanhtra@haiphong.gov.vn.

Đường dây nóng hướng dẫn trình tự, thủ tục hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 0313.732424; Email: sotn.vanphong@haiphong.gov.vn.

28. Sở TN&MT Hậu Giang

Đường dây nóng: 0833 365 247

29. Sở TN&MT Hòa Bình

Đường dây nóng: 0888 363 866

30. Sở TN&MT Hưng Yên

Đường dây nóng: ĐT cố định: 02213.863.624 - ĐT di động: 0912.392.088

31. Sở TN&MT Kiên Giang

Đường dây nóng:

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; ĐT: 0912389045

Phòng TCHC: (0297)3918289

Email: vpdkdd.stnmt@kiengiang.gov.vn

32. Sở TN&MT Kon Tum

Đường dây nóng về bảo vệ môi trường và đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum:

Phạm Đức Hạnh, Giám đốc Sở, ĐTCĐ: 02606.558.006, ĐTDĐ: 0983.594.006, Email: phamduchanh-kontum@chinhphu.vn hoặc phamduchanh59@gmail.com

Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở, ĐTCĐ: 02603.919.235, ĐTDĐ: 0987.082.777, Email: tranconghaukt@gmail.com

Huỳnh Thúc Viên, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, ĐTCĐ: 02603.856.159, ĐTDĐ: 0905.713.189, Email: htvienkt@gmail.com

Nguyễn Thị Gấm, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, ĐTCĐ: 02603.856.028, ĐTDĐ: 0979.444.686, Email: nguyentgam@gmail.com

Địa chỉ thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh mọi thông tin về tình trạng khai thác khoáng sản

Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở, ĐTDĐ: 0905.350.555, Email: sotnmt-kontum@chinhphu.vn

Lê Văn Tấn, Trưởng phòng TN Khoáng sản, ĐTCĐ: 02603.865.029, ĐTDĐ: 0914.011.948, Email: sotnmt-kontum@chinhphu.vn

Nguyễn Cường, Phó trưởng phòng TN khoáng sản, ĐTCĐ: 02603.865.029, ĐTDĐ: 0988.377.068, Email: sotnmt-kontum@chinhphu.vn+G27

33. Sở TN&MT Khánh Hòa

Đường dây nóng: (0258) 3822654 - 0967807979

Email: stnmt@khanhhoa.gov.vn

34. Sở TN&MT Lai Châu

Đường dây nóng: 0213.3877516

Email: ttratnmtlc@gmail.com

35. Sở TN&MT Lạng Sơn

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường:

Đ/c Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở, SĐT: 02053.874.273, Email: nhchien@langson.gov.vn

Đ/c Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc, SĐT: 02053.719.757, Email: ndduyet@langson.gov.vn

Đ/c Nguyễn Khắc Anh, Chánh Thanh tra Sở, SĐT: 02053.719.390 ĐTDĐ: 0918.622.326, Email: nkanh@langson.gov.vn

Đ/c Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục BVMT, SĐT: 02053.812.188, ĐTDĐ: 0916.783.607, Email: cvnam@langson.gov.vn

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường; về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và các hiện tượng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Giám đốc sở: 02053.874.273; Di động: 0982.102.688

Trưởng phòng Tài nguyên Đất: 02053.873.410; Di động: 0989.506.333

Chánh Thanh tra sở: 02053.719.390; Di động: 0918.622.326

36. Sở TN&MT Lào Cai

Số điện thoại Lãnh đạo Sở phụ trách: 0888.500.999.

Số điện thoại đường dây nóng: 0916.389.469.

Email: chicucbvmt-stnmt@laocai.gov.vn.

37. Sở TN&MT Lâm Đồng

Đường dây nóng: 0263.3832302

Email: banbientaptnmt@lamdong.gov.vn

38. Sở TN&MT Long An

Chưa cập nhật...

39. Sở TN&MT Nam Định

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng chậm giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai: 03503.839.437

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng chậm giải quyết TTHC đối với lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đo đạc và bản đồ: 0350.8601.224

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật và nhũng nhiễu, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: 03503.866.268

40. Sở TN&MT Ninh Bình

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: 0229.3872120; Email: thanhtrasotnmtnb@gmail.com.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 0229.3872322, Email: chicucdatdainb@gmail.com

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường: 0915.053.044, Email: bvmtnb@gmail.com

41. Sở TN&MT Ninh Thuận

Đường dây nóng:

Thanh tra Sở: 0259.3830655

VP đăng ký đất đai: 0259.3839644

Bộ phận "một cửa": 0259.3821400

Văn phòng Sở: 0259.3501717

42. Sở TN&MT Nghệ An

Số điện thoại đường dây nóng: 0888.695.658;

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: phongkiemsoatonhiem.na@gmail.com

43. Sở TN&MT Phú Thọ

Chưa cập nhật...

44. Sở TN&MT Phú Yên

Đường dây nóng:

Giám đốc Sở: Nguyễn Như Thức  –  091.4221439

Chánh Thanh tra Sở: Nguyễn An Phú  –  097.99752549

Chánh Văn phòng Sở: Trình Xuân Hoàng  – 090.6696820

Đường dây nóng phản ánh kiến nghị về ô nhiễm môi trường:

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường: Trần Trung Trực - 0917.537.639

Email: chicucbvmtpy@gmail.com

45. Sở TN&MT Quảng Bình

Đường dây nóng: 02323.842.984 - 0982.263.098

Email: stnmt@quangbinh.gov.vn

46. Sở TN&MT Quảng Nam

Đường dây nóng:

Quản lý đất đai (0510.3845679 - 0913478377);

Bảo vệ môi trường (0510.3835779 - 0905119661);

Các lĩnh vực khác (0510.3852347 - 0917035000)

47. Sở TN&MT Quảng Ninh

Đường dây nóng: 0333.834.163;

Thư điện tử (email): stnvmt@quangninh.gov.vn.

48. Sở TN&MT Quảng Ngãi

Số điện thoại đường dây nóng:

Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận: 0977.441.606;

Công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC: 055.3712537

Hòm thư điện tử: pakntthc.stnmtqngai@gmail.com

49. Sở TN&MT Quảng Trị

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường cấp tỉnh: Cố định: 0233 3854 382 - Di động: 01245414567. Email: ccbvmoitruong@quangtri.gov.vn

Đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện giao dịch hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường: 0233.3.854.409

Phản ánh của tổ chức, cá nhân về thái độ ứng xử lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong giao dịch giải quyết công việc: 0233.3.850.192

Phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai: 0233.3.552.281

Email: stnmt@quangtri.gov.vn

50. Sở TN&MT Sóc Trăng

Đường dây nóng: 02993.820514 - 02993.823617 - 0913.983.744

Email: thanhtra.sotnmt@soctrang.gov.vn

51. Sở TN&MT Sơn La

Số điện thoại đường dây nóng: 0223.854.486

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: duongdaynongtnmtsonla@gmail.com

52. Sở TN&MT Tây Ninh

Chưa cập nhật...

53. Sở TN&MT Tiền Giang

Chưa cập nhật...

 

54. Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh

Đường dây nóng về ô nhiễm tiếng ồn: 08.38293653

55. Sở TN&MT Tuyên Quang

Điện thoại đường dây nóng: 207.3822863

Email: tainguyenmt@tuyenquang.gov.vn; tnmt.tq@gmail.com;

56. Sở TN&MT Thái Bình

Số điện thoại đường dây nóng: 0363.836.336

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtrastnmttb@gmail.com

57. Sở TN&MT Thái Nguyên

Đường dây nóng: 02803.656.659

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtra@tnmtthainguyen.gov.vn

58. Sở TN&MT Thanh Hóa

Chưa cập nhật...

59. Sở TN&MT Thừa Thiên Huế

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai: 02343827725 và 02343502923.

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: stnmt@thuathienhue.gov.vn và qldd.stnmt@thuathienhue.gov.vn

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường: 02343845089 và 02343827725

Địa chỉ thư điện tử:stnmt@thuathienhue.gov.vn và bvmt.stnmt@thuathienhue.gov.vn

60. Sở TN&MT Trà Vinh

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường: 043.7741918.

Địa chỉ thư điện tử: thanhtrabtnmt@monre.gov.vn

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: 043.7957889.

Địa chỉ thư điện tử: cucksqlsdd@gmail.com

61. Sở TN&MT Vĩnh Long

Đường dây nóng: 02703.826.427 - 0909.201.873

62. Sở TN&MT Vĩnh Phúc

Chưa cập nhật...

63. Sở TN&MT Yên Bái

Lĩnh vực đất đai:

Ông Cao Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách lĩnh vực đất đai. Số điện thoại: 0913.352.096

Ông Chu Thanh Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai. Số điện thoại: 0912.565.935

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin: chicucqldd.stnmt@yenbai.gov.vn

Lĩnh vực môi trường:

Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0913.077.037

Ông Nguyễn Đức Dục  - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0914.608.758

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng tiếp nhận thông tin: baovemt.stnmt@yenbai.gov.vn