Bộ nhận diện truyền thông Ngày Khí tượng thế giới 2019 tải tại đây.