Chương trình Tọa đàm: Mặt trời, Trái đất và Thời tiết - Hành động của chúng ta”, nhằm khẳng định vai trò, sự quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn (KTTV) trong phát triển kinh tế - xã hội; những thách thức đặt ra và những định hướng mục tiêu hành động để ngành KTTV tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ,... góp phần tích cực cho việc hoạch định chính sách, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự kiến chương trình tọa đàm sẽ diễn ra bắt đầu từ 09h30 ngày 23 tháng 3 năm 2019 tại Trạm Khí tượng Phù Liễn, Phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

Chương trình Tọa đàm nhằm khẳng định vai trò, sự quan trọng của hoạt động KTTV trong phát triển kinh tế - xã hội; những thách thức đặt ra và những định hướng mục tiêu hành động để ngành KTTV tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, có tác động lan tỏa tích cực tới công tác chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý nhà nước và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ góp phần tích cực cho việc hoạch định chính sách, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.