Sáng ngày 06/3, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo về Kế hoạch triển khai xây dựng “Đề án Tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước”.

_MG_4268%20chon_resize.JPG

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đề án sẽ giúp xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm tăng cường công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh của đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thúc đẩy sự phát triển của ngành khí tượng thủy văn trong thời kỳ mới.

Báo cáo về kế hoạch triển khai xây dựng Đề án và dự thảo Chỉ thị, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, Tổng cục đã chủ động lập kế hoạch thực hiện với tiến độ và phân công chi tiết, cụ thể cho từng nhiệm vụ. Tổng cục cũng đã làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan; với các chuyên gia để định hướng, tiếp cận các vấn đề quan trọng của lĩnh vực khí tượng thủy văn cần được đề cập trong Đề án và dự thảo Chỉ thị.

_MG_4281%20chon_resize.JPG

Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn phát biểu tại cuộc họp

Trong thời gian tới, Tổng cục sẽ trình danh sách các thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Tổ soạn thảo gồm đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

Về nội dung, Tổng cục sẽ sớm trình đề cương chi tiết của Đề án và Chỉ thị, trong đó tập trung đánh giá toàn diện tình hình công tác khí tượng thủy văn bao gồm mặt tích cực, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; từ đó, lựa chọn những giải pháp lớn, mang tính đột phá nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động khí tượng thủy văn….

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, mục tiêu quan trọng nhất của Đề án này là cần thay đổi nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân về tầm quan trọng của ngành khí tượng thủy văn trong giai đoạn hiện nay.

“Đề án này sẽ góp phần xây dựng một văn bản quan trọng để thay đổi nhận thức về tầm quan trọng của ngành khí tượng thủy văn trong giai đoạn mới, nhất là khi biến đổi khí hậu làm cho tình trạng hạn hán, lũ lụt, thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn.” – Thứ trưởng Lê Công Thành nói.

Thứ trưởng đề nghị Tổng cục Khí tượng thủy văn tham khảo, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đơn vị trong Bộ trong việc xây dựng các văn bản lớn của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, mời những nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia xây dựng Đề án và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị đảm bảo tiến độ và chất lượng.